News letter
Bezpłatny Poradnik

Relacje Inwestorskie

Logo Naster

Firma Naster powstała w 2010 roku i zajmuje się sprzedażą energii i gazu oraz produktów OZE dla biznesu i klientów detalicznych. Dzięki dogłębnej znajomości produktów dostępnych na rynku energetycznym służymy profesjonalnym doradztwem w zakresie wyszukiwania najlepszych rozwiązań dla firm, rolnictwa i klientów indywidualnych. Każdy projekt traktujemy indywidualnie by spełnić wszelakie oczekiwania i potrzeby klientów.

Jako specjaliści w branży OZE oferujemy szeroki zakres produktów i usług dających realne oszczędności dla domu i firmy: fotowoltaika: na dachu, na gruncie, na elewacji (BIPV), wiaty fotowoltaiczne (carporty), pompy ciepła, magazyny energii, ładowarki.

Struktura Grupy Kapitałowej

Grupę Naster S.A. tworzą trzy podmioty:

  • n Development sp. z o.o. (100%) – spółka pełni funkcję podwykonawcy w instalacjach realizowanych przez Naster S.A
  • NASTER Energia i Gaz Sp. z o.o. (100%) – spółka pełni rolę agenta sprzedaży energii
    • ncowork Sp. z o.o. (25%) – inwestycje w biura serwisowane
Struktura spółki

Wizja rozwoju spółki

Naster od początku istnienia ma długoterminowy cel stać się jednym z ważniejszych prywatnych podmiotów na rynku energii w Polsce. Dzięki zgranemu zespołowi, niezależności i ciągłemu rozwojowi nasza działalność przynosi nam zyski oraz buduje lojalność klientów. Nasze doświadczenie, umiejętności, znajomość branży oraz osiągnięcia mają kluczowe znaczenie w realizacji kolejnych planów.

Obecnie naszym celem jest dalszy rozwój sprzedaży dużych projektów fotowoltaicznych dla przemysłu oraz rozwój sprzedaży pomp ciepła dla biznesu i klientów indywidualnych. 19 września 2022 roku otworzyliśmy pierwszy salon firmowy pomp ciepła i fotowoltaiki w Bielsku Białej, co jest kamieniem milowym w rozwoju sieci salonów na terenie innych województw. Kolejnym krokiem będzie pozyskanie gotowych projektów farm fotowoltaicznych i budowa pierwszej farmy dedykowanej dla naszych klientów w formule cPPA.

W dalszej przyszłości będziemy dążyć do pozyskania projektów farm wiatrowych i dostawy energii bezpośrednio do klienta biznesowego oraz co ważne, planujemy wejście na rynek produkcji wodoru i zakup własnych elektrolizerów, aby zajmować się całym łańcuchem wartości dla klienta końcowego. Realizacja tych celów może wymagać pozyskania dalszego finansowania, w tym w formie przyszłych emisji akcji.

Cele strategiczne:

  1. Rozwój sprzedaży pomp ciepła – W obecnej sytuacji rynkowej przy rosnących cenach węgla i gazu, a także problemach z ich dostępnością, coraz więcej osób szuka alternatywnych źródeł ciepła. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost zainteresowania pompami ciepła. To jedne z najtańszych w eksploatacji urządzeń grzewczych, prostych w obsłudze, które cechują się długą żywotnością i szybkim zwrotem z inwestycji. Naster w swojej ofercie posiada pompy ciepła czołowych producentów takich jak Buderus, Panasonic, LG, Bosch, Hyundai i FoxAir. Oferta kierowana jest do Klienta biznesowego, detalicznego i rolnictwa.
  2. Rozwój sprzedaży instalacji PV dla biznesu – Sektor małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz przemysłu energochłonnego jest najbardziej narażony na skutki kryzysu energetycznego: począwszy od rosnących kosztów energii elektrycznej, a skończywszy na ryzyku chwilowych przerw w dostawach energii. Tym samym kanał B2B ma największy potencjał sprzedażowy dla branży odnawialnych źródeł energii. Oferta Naster obejmuje instalacje fotowoltaiczne zarówno dla sektora małych i dużych przedsiębiorstw, jak również duże instalacje fotowoltaiczne przeznaczone dla przedsiębiorstw energochłonnych.
  3. Rozwój sprzedaży energii i gazu – Grupa planuje wciąż intensywnie rozwijać dotychczasową sprzedaż energii elektrycznej zdobywając kolejnych klientów biznesowych. Ponadto w 2023 r. rozpoczęła sprzedaż gazu dla odbiorców, którzy chcą obniżyć lub zabezpieczyć w długim terminie cenę błękitnego paliwa.
  4. Rozwój własnego portfolio małych farm PV (1MWp) w modelu cPPA – Naster planuje rozwijać własne farmy fotowoltaiczne i sprzedawać z nich energię w formule corporate Power Purchase Agreement (cPPA) – długoterminowa umowa na sprzedaż energii. Jej odbiorcami będą liczne małe i średnie firmy już współpracujące z Naster, które będą chciały obniżyć swoje koszty i zapewnić zieloną energię. Portfolio farm zapewni Grupie Naster stałe źródło pasywnych przychodów na wiele lat.

Wyniki finansowe

W ostatnich latach zanotowaliśmy wzrost sprzedaży energii, który wynika z pozyskania nowych klientów oraz wzrostu cen energii elektrycznej. Zanotowane w 2021 roku wyniki są efektem zwiększenia sprzedaży instalacji fotowoltaicznych dla biznesu.

Niższe koszty stałe przełożyły się częściowo na lepszy wynik w 2022 roku. W 2022 zwiększyliśmy przychody ze sprzedaży energii i zatrudniliśmy nowe osoby do działu sprzedaży PV dla biznesu i pomp ciepła. Wyższe koszty stałe związane z zatrudnieniem nowych osób przełożą się na większe przychody w 2023 r. Od zeszłego roku ograniczyliśmy także zewnętrzne pozyskiwanie leadów (potencjalnych Klientów), skupiając się na działalności własnego Call Center i działaniach naszych Przedstawicieli Handlowych.

Dane skonsolidowane

2020 2021 2022 2023*
Sprzedaż energii (GWh) 468 586 213 533
Liczba podpisanych umów na sprzedaż energii i instalacji OZE 2.059 1.987 1105 2.453
Przychody (mln. zł) 8.8 12.5 14.42 17.4
EBITDA (mln. zł) 0.3 0.4 1 1.3
Zysk netto (mln. zł) 0.1 1.2 0.4 1

* – Dane są wstępne i podlegają weryfikacji. Ostateczne wartości zostaną potwierdzone po zakończeniu audytu przeprowadzonego przez biegłych rewidentów

Historia spółki

2010

Założenie jednoosobowej działalności pod firmą Naster Maciej Sieracki, pierwsza umowa pośrednictwa w sprzedaży energii.

2012

Rozpoczęcie bezpośredniej współpracy z jednym z największych dostawców energii elektrycznej.

2015

Założenie Naster Spółka z o.o.; Rozpoczęcie sprzedaży fotowoltaiki dla biznesu.

2018

Rozpoczęcie sprzedaży fotowoltaiki dla gospodarstw domowych.

2020

Rozpoczęcie sprzedaży pomp ciepła.

2022

Reorganizacja Grupy i przekształcenie spółki dominującej – Naster Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną. Emisja nowych akcji w ramach kampanii crowdfundingowej i pozyskanie nowych akcjonariuszy.

2023

Rozpoczęcie sprzedaży gazu dla biznesu.

Dzięki wnikliwej znajomości produktów dostępnych na rynku służymy profesjonalnym doradztwem w zakresie wyszukiwania najlepszych rozwiązań energetycznych. W trakcie wieloletniej pracy z klientami wypracowaliśmy unikalne standardy Naster w zakresie obsługi klienta, jakości montażu, bezpieczeństwa instalacji i opieki posprzedażowej.

Zespół Zarządzający

Maciej Sieracki – Prezes Zarządu

Założyciel i prezes zarządu Naster S.A. Od 2010 rok zarządza firmą z sukcesami w branży energetycznej, sprzedaży energii oraz OZE dla klientów biznesowych i detalicznych.

Zarządzał osobiście działem sprzedaży, marketingiem i odpowiadał za strategię, budżet i finanse. Obecnie skupia się na budowaniu strategii, finansach, planach rozwojowych związanych ze zwiększeniem sprzedaży, wprowadzaniu nowych produktów, usług, inwestycji oraz przygotowaniem do wejścia na New Connect. Absolwent zarządzania i marketingu na Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza. Prywatne zainteresowania to gospodarka, ekonomia, inwestycje.

Maciej Drabek - Członek Zarządu ds. Inwestycji i Rozwoju

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, private equity oraz zarządzaniu firmami. Odpowiadał za prowadzenie transakcji fuzji i przejęć, nadzór nad spółkami portfelowymi oraz prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych w branży energetycznej, budowlanej, przemysłowej, stoczniowej i offshore.

Kierował lub nadzorował procesy restrukturyzacyjne oraz optymalizacji operacyjnej. Był Członkiem Rad Nadzorczych odpowiedzialnym za obszary strategii, optymalizacji działania oraz budżetowo-kontrolingowy w EPG, Crist, Sefako, Energop, PGZ Systems. Pracował na stanowiskach menedżerskich w Finergreen, ARP, PGE TFI (później TFI Energia), BGK oraz MS TFI (fundusz MARS FIZ). Był zatrudniony także w Deloitte, PwC, Polimex Mostostal. Ukończył studia magisterskie na kierunku finanse i bankowość w SGH. Był stypendystą na Universidad de Sevilla (Hiszpania) oraz jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami na SGH. Posiada tytuł CFA.

Rynek

Największy przyrost mocy odnotowano w OZE

Moc zainstalowana w fotowoltaice sukcesywnie wzrasta. Jak wynika z danych Forum Energii, krajowa pozyskana moc z OZE stanowiła 16,7% .

Na przestrzeni ostatniej dekady widoczny jest czterokrotny wzrost mocy OZE w Polsce, z 4,1 GW w 2012 r. do 16,7 GW w 2021 r. – osiągając przyrost o 4,4 GW (+36% r/r) (źródło). W ostatnich latach za większość tego wzrostu odpowiada energetyka słoneczna.

Fotowoltaika w Polsce, w przeciwieństwie do wielu krajów w Europie, ma obecnie charakter prosumencki – w 2021 roku mikroinstalacje stanowiły ponad 70% mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Wynika to z zainteresowania w Polsce produkcją energii we własnym zakresie, dostępnych programów wsparcia i przyjaznych regulacji prawnych m.in. ulg podatkowych (źródło). Wśród firm, największym zainteresowaniem cieszą się instalacje o mocy do 50 kW, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Dla wielu firm to pierwszy, testowy krok w OZE (źródło).

Na rynku pomp ciepła w Polsce nastąpił wzrost sprzedaży pomp ciepła aż o 87% w ujęciu rok do roku. To najwyższy wzrost spośród wszystkich rynków europejskich (źródło). Dzięki dynamicznemu wzrostowi nasz kraj zajął trzecie miejsce sprzedaży w Europie w 2021 roku (źródło).

Prognozy dla branży Odnawialnych Źródeł Energii

W 2022 roku wzrośnie znaczenie fotowoltaiki i magazynów energii. Obecnie w naszym kraju jest już prawie 900 tys. instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków (źródło). Rok 2022 jest pierwszym rokiem, w którym zainstalowana moc fotowoltaiki przewyższyła 10 GW (wzrost o ok. 100% w jednym roku) (źródło).

Z raportu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC wynika, że w roku 2022 w Polsce sprzedane zostanie 157 tysięcy pomp, a w roku 2030 osiągniemy wynik sprzedaży na poziomie prawie 370 tysięcy (źródło).

Zakładamy, że Polacy wciąż żywo będą interesować się fotowoltaiką, głównym powodem będą stale rosnące ceny energii, do tej listy można dodać również bardziej wyśrubowane normy energetyczne przy budowie nowych domów. Wygląda na to, że nie skończą się również dofinansowania, z których mogą korzystać klienci – 2022 r. będzie czwartą odsłoną Programu Mój Prąd. Dla klientów dostępne są także programy Czyste Powietrze czy Ulga Termomodernizacyjna (źródło). Spodziewany jest również znaczny wzrost mocy zainstalowanej w segmencie biznesowym  (dachy, car porty, nieużytki).

Prognozy dla rynku zmiany sprzedawcy energii

Aktualna, trudna sytuacja na rynku sprzedaży energii jest dla Naster szansą na dalszy rozwój. Kontraktacją energii zajmujemy się od 12 lat i nieprzerwanie notujemy stabilne wzrosty sprzedaży. W tym czasie zdobyliśmy niezbędne doświadczenie i zbudowaliśmy portfel lojalnych klientów, który stale poszerzamy. Na bieżąco monitorujemy rynek i posiadamy wiedzę, która pozwala nam skutecznie doradzać klientom, w którym momencie najlepiej kontraktować energię. Tym samym jesteśmy w stanie zabezpieczyć ich przed niekontrolowanymi wzrostami cen i niestabilnością rynku.

Załamanie rynku energetycznego w 2018 roku, gdy ceny wzrosły o niemal 100%, dokonało mocnej selekcji spółek w naszej branży. Doszło wtedy do profesjonalizacji rynku, małe i niedoświadczone firmy nie przetrwały dynamiki zmian. Zostały tylko najbardziej profesjonalne firmy ze stabilnym portfelem klientów, w tym Naster. Nauczyliśmy się wtedy pracy na trudnym rynku, a co więcej zanotowaliśmy wzrost obrotów i sprzedaży względem roku 2017 o ponad 150%.

Od 2021 notujemy na giełdzie jeszcze większy wzrost cen energii. Tam, gdzie inne firmy widzą zagrożenie, Naster dostrzega szansę na dalszy rozwój. W przyszłości nastąpi jeszcze większa profesjonalizacja rynku. Rośnie też świadomość wśród przedsiębiorców, których dotykają podwyżki. Klienci coraz częściej szukają sposobu na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej. Rozwiązaniem jest oczywiście znalezienie doradcy, który pomoże dobrać najlepszą ofertę. Widać to po rosnącej liczbie zapytań i rekomendacji. Jesteśmy pewni, że uda nam się znacznie powiększyć portfel klientów dzięki produktom dopasowanym do ich potrzeb i aktualnej sytuacji rynkowej. Nie bez znaczenia dla spółki jest też fakt, że wysokie ceny energii oznaczają wyższe marże, co przekłada się bezpośrednio na wyniki finansowe Naster. Wyższa cena energii oznacza proporcjonalnie wyższą kwotowo marżę, nawet jeśli procentowo będzie ona identyczna jak w latach poprzednich. Najlepszym dowodem na to, że potrafimy sobie poradzić w tej trudnej sytuacji niech będzie fakt, że pierwsze półrocze bieżącego roku zamknęliśmy z rekordowym wynikiem.(Dane własne spółki)

Co nas wyróżnia?

Co nas wyróżnia?

W trakcie dwunastoletniej pracy z klientami wypracowaliśmy unikalne standardy NASTER w zakresie obsługi klienta, jakości montażu, bezpieczeństwa instalacji i opieki posprzedażowej.

Stosowane przez nas podzespoły pochodzą od renomowanych producentów znajdujących się na liście rankingowej Bloomberg Tier 1, która uwzględnia wiarygodność, stabilność i wysoką jakość produktów oraz wymagane certyfikaty. Materiały kupujemy od zaufanych dostawców, takich jak Jinco, LG, Bosch, Buderus, Longi, Sharp, Huawei, Solaredge, Goodwe oraz Buderus. W tym roku podpisaliśmy także umowę handlową z firmą Buderus, obejmującą dystrybucję pomp ciepła.

Współpracujemy wyłącznie z doświadczonymi i sprawdzonymi ekipami monterskimi. Nasi doradcy techniczni wyróżniają się wysokim poziomem wyszkolenia, dzięki czemu posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje by dostosować montaż do potrzeb klienta. Proponujemy tylko rozwiązania, które są korzystne i opłacalne dla klientów.

Kładziemy duży nacisk na wyróżnienie się na konkurencyjnym rynku poprzez nowoczesny branding: strona www, materiały reklamowe, samochody, teczki, prezentery, wizytówki, banery itp. Własne Call Center daje możliwość skutecznego dotarcia do klienta i zapewnienia obsługi posprzedażowej. W ten sposób możemy wrócić do już raz pozyskanego klienta z ofertą komplementarnych produktów w obszarze szeroko rozumianej energii, w tym OZE.

Własna przestrzeń magazynowa to bezpieczeństwo dostaw, gwarancja ceny, szybkiej realizacji i wysokiej jakości dostarczanych do Klienta komponentów. Wynajmujemy przestrzeńna terenie obiektów magazynowych w Sosnowcu.

Kontraktacja energii elektrycznej to gwarancja ceny przez cały okres obowiązywania umowy. Dedykowani opiekunowie gwarantują klientom stały kontakt oraz profesjonalną obsługę posprzedażową.

Nasze usługi

Co nas wyróżnia?

Sprzedaż energii i gazu

Doradcy Energetyczni Naster specjalizują się w wyszukiwaniu rozwiązań uwzględniających indywidualny profil zużycia energii firm. Dajemy możliwość elastycznego konstruowania kontraktów, gwarantujemy pewność dostaw, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Oferujemy także pełną opiekę serwisową i handlową.

Fotowoltaika

W ramach usług instalacji fotowoltaicznych, każdą realizację zaczynamy od przeprowadzenia audytu, dzięki któremu jesteśmy w stanie dopasować moc instalacji idealną do potrzeb klienta. Jako jedni z nielicznych wspieramy klientów w kwestiach formalnych – zajmujemy się zgłoszeniem instalacji do zakładu energetycznego i rządowych programów dotacji. Nasza praca nie kończy się w momencie uruchomienia instalacji. Oferujemy rozbudowaną opiekę posprzedażową, a klienci w każdej chwili mogą do nas zadzwonić z pytaniami i problemami.

Fotowoltaika jako usługa

Założenie tego rozwiązania, skierowanego głównie do dużych firm, jest bardzo proste – u klienta montowana jest instalacja fotowoltaiczną, za którą klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z montażem, serwisem czy obsługą. Płacić będzie jedynie za wyprodukowaną przez instalację energię elektryczną. Wszystkie pozostałe koszty oraz obowiązki spoczywają na właścicielu instalacji.

Pompy ciepła

Naturalnym uzupełnieniem oferty fotowoltaicznej jest sprzedaż pomp ciepła dla firmy, domu i rolnictwa. Pompy ciepła są urządzeniami w pełni elektrycznymi – dzięki połączeniu z instalacją fotowoltaiczną pozwalają obniżyć niemal do zera nie tylko koszty energii elektrycznej, ale też ogrzewania. To połączenie nie tylko niemal bezkosztowe, ale też bezemisyjne. W swojej ofercie posiadamy pompy ciepła czołowych producentów takich jak Buderus, Panasonic, LG, Bosch, Hyundai i FoxAir.

Farmy fotowoltaiczne

We współpracy z partnerami zajmujemy się kompleksową budową i nadzorem farm fotowoltaicznych. Nasze działania obejmują planowanie i rozwój, budowę oraz zarządzanie elektrowniami.

Duże instalacje biznesowe

Zajmujemy się także kompleksowym doradztwem i sprzedażą instalacji fotowoltaicznych dla przemysłu. Nasze działania obejmują analizę opłacalności, audyt, projektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, generalne wykonawstwo oraz zarządzanie elektrowniami.

Dodatkowe produkty

W ostatnim czasie rozszerzyliśmy ofertę także o carporty w 3 wariantach, stacje ładowania, a także magazyny energii.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania poszczególnych jej funkcji. Pliki cookies własne oraz pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich w celu korzystania z narzędzi zewnętrznych (Google Analytics). Do informacji, które są gromadzone w plikach cookies od podmiotów trzecich, mają dostęp dostawcy wymienionych narzędzi zewnętrznych.
Dowiedz się więcej: polityka prywatności, zarządzaj ciasteczkami

Czy wyrażasz zgodę na przechowywanie informacji oraz uzyskiwanie dostępu do informacji przechowywanych w plikach cookies?

Zapisz