Projekt Unijny

W firmie NASTER realizowany jest projekt pt. „Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B wspierającego obieg umów i rozliczeń pomiędzy Agentem sprzedaży energii i jego partnerami”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2

Podmiot odpowiedzialny :     
NASTER Maciej Sieracki
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Komorowicka 110

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Nr umowy o dofinansowanie : UDA-POIG.08.02.00-24-049/14-00

W ramch realizacji projektu prosimy o składanie ofert na: