Potencjalny klient PGE

- Od kiedy można zmieniać dostawcę energii elektrycznej?

Od 2007r. możesz sam wybrać swojego dostawcę energii elektrycznej. Dzięki temu, zachowując dotychczasowego, lokalnego Operatora Systemu Dystrybucji, możesz kupować prąd od dowolnego sprzedawcy!

- Jak zmienić sprzedawcę na PGE?

To proste!

Dzięki pomocy naszych Profesjonalnych Doradców Handlowych, wybierasz najkorzystniejszą taryfę, udzielasz nam pełnomocnictwa, a wszelkie formalności załatwiamy w Twoim imieniu. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami ani z ryzykiem wystąpienia przerwy w dostawie prądu.

- Kim jest dystrybutor energii elektrycznej?

Dystrybutor energii to instytucja odpowiedzialna za infrastrukturę przesyłową na swoim terenie, w skład której wchodzą min. linie przesyłowe, stacje transformatorowe, urządzenia pomiarowe. Na danym terenie wszystkich odbiorców obsługuje jeden dystrybutor. Odbiorcy energii nie mają możliwości zmiany dystrybutora.

- Dwie usługi, dwie faktury

Po zmianie sprzedawcy prądu, będziesz otrzymywał dwie faktury. Jedną dostaniesz za samą dystrybucje prądu od twojego lokalnego dystrybutora. Drugą dostaniesz od nas tylko za zużycie prądu.

- Czy dystrybutor może mnie dyskryminować, jako Klienta ponieważ zmieniłem dostawcę energii?

Nie ma takiej możliwości. Proces zmiany sprzedawcy został tak skonstruowany , aby odpowiednie instytucje Państwowe (Urząd Regulacji Energetyki) czuwały nad tym by do takich przypadków nie dochodziło. Ponad to Klient ma podpisaną umowę dystrybucyjną, na mocy której lokalny OSD jest zobowiązany do usuwania usterek i wykonywania innych czynności na rzecz Klienta w określonym czasie.

- Czy dystrybutor może podnieść mi opłaty dystrybucyjne po zmianie sprzedawcy?

Taryfa dystrybutora akceptowana jest przez Urząd Regulacji Energetyki , czyli OSD sam z siebie nie może podnieść cen za usługę dystrybucyjną.
ZADZWOŃ: (+48) 42 233 43 43